Χάρτινες Τσάντες, η κλασσική επιλογή για την συσκευασία μας. Πολύ διαδεδομένες και χρήσιμες για όλους, υψηλών προδιαγραφών. Πάνινες Τσάντες Γκούμα.