Χάρτινες Τσάντες, η κλασσική επιλογή για την συσκευασία μας. Πολύ διαδεδομένες και χρήσιμες για όλους, υψηλών προδιαγραφών. Διαφημιστικά Δώρα Γκούμα.