Προϊόντα από Ανακύκλωση και από Πηγές με Χαμηλή ή Μηδενική Επιβάρυνση στο Περιβάλλον. Πράσινη Ανάπτυξη, Πράσινη Παραγωγή. Κατασκευή και Εμπορία.