Αδιάβροχες (PP-Polyester)


Αδιάβροχες (Polyester-Pvc-PP) τσάντες, Διαφημιστικές Τσάντες, με πολύ μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Τσάντες ιδιαίτερες, ξεχωριστές. Κατασκευή και εμπορία.