Πράσινα Προϊόντα;


Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι για τον πλανήτη μας η χρήση όλο και περισσότερων πηγών ανανεώσιμων α' υλών και προϊόντων. Δείτε παρακάτω:Μάθε Περισσότερα


 Η σημαντική καταστροφή του περιβάλλοντος και η συνεχιζόμενη ρύπανση της ατμόσφαιρας μας οδήγησαν σε μέτρα για την προστασία αυτών. Όλο και περισσότερο στην σημερινή εποχή χρησιμοποιούμε προϊόντα τα οποία έχουν σαν βάση την παραγωγή τους από ανανεώσιμες ή χαμηλού περιβαλλοντολογικού κόστους πηγές. 

Η εταιρεία μας με γνώμονα τα παραπάνω, σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού δημιούργησε μια σειρά από προϊόντα τα οποία έρχονται να δώσουν και αυτά μια ώθηση στην κατεύθυνση αυτή.

 Τα υλικά και οι α' ύλες που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή πράσινων προϊόντων, Δείτε τα στο παρακάτω αρχείο PDF:

Πατήστε Εδώ

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Think Green, Make the Green choice